Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim

78-500 Drawsko Pomorskie

ul. Dworcowa 2a

Tel.: (94) 363-25-48

sekretariat@sp2drawsko.dlaedu.pl
Jesteś tutaj: Start / Dla ucznia / Świetlica

Świetlica

Świetlica jest integralną częścią szkoły. Wspiera ją w działaniach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych opartych na aktywnych metodach pracy z dzieckiem.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

Świetlica szkolna otwarta jest dla uczniów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, opiekunem świetlicy jest: Aneta Targus, Sylwia Zielińska, Violetta Katarzyńska.

Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą.

Podczas zajęć świetlicowych, uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy pomocy nauczyciela-wychowawcy lub szkolnych kolegów.

Zajęcia świetlicowe mają zapewnić uczniom czas w możliwie interesujący sposób. Poprzez ich organizację pragnę osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

Świetlica szkoły podstawowej to neutralny teren nie przynależny żadnej klasie, ani przedmiotowi, ani pracowni. Tutaj można się spotkać z kolegami przed lub po lekcjach, zagrać w szachy, założyć np.: klub hobbystów..

W trakcie organizowania zajęć możemy dać szansę wykazania się uczniowi słabemu w nauce, zniechęconemu brakiem osiągnięć.

Świetlica stanowi teren, gdzie istnieje możliwość uzyskania aprobaty i akceptacji, gdzie nie ma narzuconych wymagań, jak na lekcji. Uczeń słaby staje się tu świetnym graczem w szachy, doskonałym dekoratorem, organizatorem imprez.

 

Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej

Do zadań świetlicy należy:

 


Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej.
Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej oraz zapewnienie warunków do odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych.

Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie.
Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
Kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz poszanowania zdrowia.

Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
Współpraca z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym.
Tworzenie warunków do udziału w organizowaniu aktywnego wypoczynku (zajęcia sportowe, wycieczki).
  Integracja społeczności szkoły podstawowej.
  Umożliwienie prowadzenia działalności kreatywnej.