Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim

78-500 Drawsko Pomorskie

ul. Dworcowa 2a

Tel.: (94) 363-25-48

sekretariat@sp2drawsko.pl
Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

 

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

* Lista uczniów zakwalifikowanych do odziałów zerowych i klasy pierwszej

* Lista uczniów przyjętych do odziałów zerowych i klasy pierwszej

 

Szanowni Rodzice,

zgodnie z regulaminem rekrutacji w dniach 18 – 20.05.2021r., jesteście Państwo zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do naszej szkoły (do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych). Można tego dokonać na dwa sposoby:

1. Telefon do sekretariatu szkoły z potwierdzeniem Państwa woli,

2. Wypełnienie OŚWIADCZENIA, którego wzór dołączam poniżej i wysłanie go na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp2drawsko.dlaedu.pl

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły - OŚWIADCZENIE pdf

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału zerowego - OŚWIADCZENIE pdf

 

Jednocześnie informuję, że po potwierdzeniu przez Państwa woli przyjęcia dziecka do szkoły, w dniu 21 maja 2021r. ok. godz. 10.00, zostanie podana do wiadomości lista dzieci przyjętych do oddziałów zerowych i do klas pierwszych.

 

Z wyrazami szacunku – Dyrektor Małgorzata Zawiła

 

************

 

WYNIKI OSTATECZNEJ REKRUTACJI 2021/2022

 

*******************

 

Szanowni Rodzice (dzieci zakwalifikowanych do szkoły),

zgodnie z regulaminem rekrutacji w dniach 29 – 30.03.2021r., jesteście Państwo zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do naszej szkoły (do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych). Można tego dokonać na dwa sposoby:

1. Telefon do sekretariatu szkoły z potwierdzeniem Państwa woli,

2. Wypełnienie OŚWIADCZENIA, którego wzór dołączam poniżej i wysłanie go na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp2drawsko.dlaedu.pl

 

Jednocześnie informuję, że po potwierdzeniu przez Państwa woli przyjęcia dziecka do szkoły, w dniu 1 kwietnia 2021r. ok. godz. 10.00, zostanie podana do wiadomości lista dzieci przyjętych do oddziałów zerowych i do klas pierwszych. Osoby, które nie zakwalifikowały się w pierwszym etapie rekrutacji, albo dostarczą dokumenty, będą rozpatrywane w postępowaniu uzupełniającym w dniach od 04.05.2021r. do 12.05.2021r. Po zakończeniu postępowania zostaną przyjęte do szkoły.

Dyrektor Małgorzata Zawiła

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły - OŚWIADCZENIE pdf

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału zerowego - OŚWIADCZENIE pdf

 

 

 

DOKUMENTY:

 

1. REGULAMIN REKRUTACJI 2021/2022 

2. ZGŁOSZENIE UCZNIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO "0" (dla dzieci z obwodu szkoły) + Oświadczenie o nieodpłatnym wykorzystaniu wizerunku dziecka

3. ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA DO KLASY I-III (dla dzieci z obwodu) + Oświadczenie o nieodpłatnym wykorzystaniu wizerunku dziecka

4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO "0" (dla dzieci spoza obwodu szkoły) + Oświadczenie o nieodpłatnym wykorzystaniu wizerunku dziecka

5. WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY I-III (dla dzieci spoza obwodu szkoły) + Oświadczenie o nieodpłatnym wykorzystaniu wizerunku dziecka

6. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY