Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim

78-500 Drawsko Pomorskie

ul. Dworcowa 2a

Tel.: (94) 363-25-48

sekretariat@sp2drawsko.dlaedu.pl
Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

 

 Akcja rekrutacja!

Akcja rekrutacja w SP2 w Drawsku Pomorskim! Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim ogłasza rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych i uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja trwa od 27 lutego do 20 marca 2023 r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – art.31 ust.4 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (obecnie rocznik 2017).

Dla dzieci z rocznika 2016 rozpoczynają się zapisy do klasy pierwszej. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe- art.40 ust.1 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) na rodzicu spoczywa obowiązek dokonania zapisu i powiadomienia dyrektora szkoły macierzystej (obwodowej) o zgłoszeniu dziecka do innej placówki.

Na stronie internetowej szkoły www.sp2drawsko.pl w zakładce REKRUTACJA są do pobrania druki wniosków, zgłoszeń i oświadczeń, które należy wypełnić i przekazać do sekretariatu szkoły najpóźniej do 20 marca br.

Formularze wniosków, zgłoszeń i oświadczeń znajdą Państwo również na stronie BIP naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy!